Er 2001, mae Wavehill wedi cwblhau dros 600 o brosiectau ymchwil a gwerthuso. Rydym yn cyflogi 20 o ymgynghorwyr a staff cymorth gyda chronfa fawr o gymdeithion sy'n cynnig arbenigedd arbenigol y gellir tynnu arno yn ôl yr angen.

Mae ein gwasanaethau wedi'u datblygu a'u mireinio yn ystod 20 mlynedd o weithio gyda chleientiaid yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ledled y DU.

meysydd arbenigedd

Rydym yn cynnig arbenigedd mewn ystod o feysydd ar draws ymchwil economaidd a chymdeithasol. Enillwyd yr arbenigedd hwn yn ystod blynyddoedd o brofiad nid yn unig ym maes ymchwil ac ymgynghori, ond hefyd mewn rolau rheoli prosiectau a chyflawni gyda chyrff fel asiantaethau datblygu rhanbarthol, awdurdodau lleol ac mewn Addysg Uwch.

"Roedd yr adborth ar ôl y cyflwyniad yn gadarnhaol dros ben a chwblhawyd fy amcan i ledaenu'r canfyddiad ymchwil i gynulleidfa ehangach yn llwyddiannus iawn. Roeddwn i eisiau ailadrodd sut rydw i wedi croesawu eich proffesiynoldeb a'ch sylw i fanylion wrth gyflawni'r gwaith hwn ac edrychaf ymlaen at gweithio gyda chi eto yn y dyfodol. " adborth cleientiaid