Tracy Newman

Mae Tracy yn gyfrifol ar y cyd am y dasg helaeth o gymorth cydlynu ar gyfer holl brosiectau Wavehill ee trefnu ymweliadau, archebu cyfarfodydd a chyfweliadau ffôn, recriwtio cyfranogwyr, rheoli gofynion cyfieithu, fformatio dogfennau ac adroddiadau ar gyfer pob prosiect. Mae Tracy hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Datblygu Busnes Newydd sy'n benodol gyfrifol am nodi contractau newydd posibl, a pharatoi a chyflwyno cynigion tendro.

Y tu allan i Wavehill Tracy yw'r Swyddog Gwasg Lleol gwirfoddol ar gyfer Gorsaf Bad Achub RNLI Aberteifi ac aelod o'r grŵp SyM lleol. Mae ganddi hefyd spaniel gwanwynol gweithgar iawn sy'n golygu ei bod hi'n gerddwr brwd!

Ffôn: 01545 571 711

E-bost: tracy.newman@wavehill.com