Stuart Merali-Younger,
Cyfarwyddwr

Mae gan Stuart 18 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes datblygu economaidd, adfywio a meysydd cysylltiedig, fel ymarferydd ac ymgynghorydd. Mae wedi gweithio ym maes ymgynghori am 12 mlynedd, gan reoli a chyfarwyddo cyflwyno gwerthusiadau, arfarniadau, asesiadau effaith economaidd a strategaethau economaidd, ar gyfer cleientiaid gan gynnwys llywodraeth ganolog, awdurdodau lleol, partneriaethau menter leol a phrifysgolion. Mae'n dod ag arbenigedd ar draws ystod o feysydd polisi, gan gynnwys cefnogaeth busnes a sector, ymchwil ac arloesi, adfywio corfforol, astudiaethau ynni a charbon isel ac adfywio dan arweiniad diwylliant.

 

Cyn gwaith ymgynghori, bu Stuart yn gweithio am chwe blynedd mewn awdurdodau lleol yng Ngogledd a Dwyrain Swydd Efrog a Swydd Gaer, gan gydlynu strategaeth bartneriaeth a chyflawni prosiectau mewn rhaglenni dadeni trefi marchnad ac ar gyfer partneriaeth diogelwch cymunedol.

 

Cwblhaodd Stuart ei radd israddedig mewn Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg, cyn mynd ymlaen i radd Meistr mewn Adfywio Lleol a Rhanbarthol. Mae hefyd yn aelod o'r Sefydliad Datblygu Economaidd a Chymdeithas Werthuso'r DU.

 

Y tu allan i'r gwaith mae'n deithiwr brwd, yn chwaraewr tenis ac yn gefnogwr hirhoedlog Nottingham Forest.

 

E: stuart.merali-younger@wavehill.com

 

Stuart_edited.png