Louise Petrie, Rheolwr Gweithrediadau

Louise yw ein Rheolwr Gweithrediadau ac mae wedi bod gyda Wavehill er 2007.

Ei phrif rôl yw helpu i sicrhau bod y busnes yn gweithredu mor effeithlon â phosibl. Mae'n gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwyr, Uwch Ymgynghorwyr, Ymgynghorwyr a Chysylltwyr i gydlynu cyflwyno prosiectau a chontractau yn y cwmni. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd â staff a pharatoi adroddiadau ar gyfer Cyfarwyddwyr ar ddyrannu adnoddau ymgynghorwyr / ymchwilydd.