Mae yn allan am bobl nhw hunan-gymhellol i oed y tîm o gymorth yn ein bod yn Aberaeron ……

CRYNODEB O'R CWMNI

Mae Wavehill yn yn union o gwmpas ac mae yn dod o gwmpas, mae wedi bod yn yn dros 20 ynod, ar niuwch yn dod iddo ym 1992. Mae gan y o olewaeth yn Aberaeron, Bryste a Gateshead. O gwmpas ein gilydd i ni hefyd, ein prif wybodaeth yw ni i wella'r ffordd, yn cael ei gwneud yn bwysig iddo farn efo. Mae ein ni yn yw yn yr unig modd; Am yn union o ni, y tu i'r: www.wavehill.com

CRYNODEB O'R SWYDD

A oes oedolu'r gwasanaeth arall. Os yw, yn cael ei roi i chi.

Bhid y person arall efo ...

  • skills communications Rhagorol

  • rhifau dros dros y solas da

  • Pryd TG

  • yn hapus i ni fel y o o ni neu ar ben euraidd.

Mae'n dda i i Cym Cymeg yn ynni ond nid yn lleol.

CYFLOG

I'w solas yn i'n y.

CAIS AM SWYDD

Anfonwch gopi oes CV, neu rhestr fer o gymwy wybodaeth ac yn ôl y ffordd i recriwtio@wavehill.com

Y Gwyl Cau: 5 o 'gloch, Dydd Mawrth y 7fed o Ragfyr.

Rydyn ni'n chwilio am berson hunan-ysgogol i ymuno â'n tîm o ymchwilwyr sefydledig yn ein swyddfeydd yn Aberaeron ......

CRYNODEB O'R CWMNI

Mae Wavehill yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd annibynnol, sydd wedi bod yn weithredol ers dros 20 mlynedd, ar ôl cael ei sefydlu ym 1992. Mae gan y cwmni swyddfeydd yn Aberaeron, Bryste a Gateshead. Rydyn ni am i'n gwaith wneud gwahaniaeth, ein pwrpas yw helpu i wella'r rhaglenni, y cynlluniau, y prosiectau a'r sefydliadau rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys: datblygu strategaeth, dylunio prosiectau, gwerthuso, arolygon ac asesu effaith. Am wybodaeth bellach, ewch i'n gwefan: www.wavehill.com

CRYNODEB O'R SWYDD

A ydych chi'n gallu gweithio ar sail achlysurol 'yn ôl yr angen' gan weithio oriau hyblyg i weddu i'ch ffordd o fyw? Os felly, gall y swydd hon fod o ddiddordeb i chi.

Bydd y person llwyddiannus yn…

  • yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol

  • bod â dull ffôn da

  • yn meddu ar sgiliau TG cyffredinol

  • byddwch yn hapus yn gweithio fel rhan o dîm neu ar eu pennau eu hunain.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol.

CYFLOG

I'w drafod yn y cam cyfweld.

CAIS

Anfonwch gopi o'ch CV, neu grynodeb byr o gymwysterau ac unrhyw brofiad gwaith perthnasol at recriwtio@wavehill.com

Dyddiad Cau: 5pm Dydd Gwener 7fed Rhagfyr.