Tîm Ymchwil

Un o brif gryfderau ein cwmni yw ein tîm ymchwil mewnol. Mae'r tîm yn gyfwelwyr hynod brofiadol sy'n cymryd rhan weithredol mewn dylunio holiaduron a rhoi persbectif cyfwelydd i'r ymgynghorydd ar ein holl offer ymchwil. Mae aelodau'r tîm nid yn unig yn hyfedr mewn technegau cyfweld un i un ond maent hefyd yn cael eu hyfforddi fel mater o drefn i ddefnyddio systemau cyfweld gyda chymorth cyfrifiadur Wavehill fel CAPI (Cyfweld Personol gyda Chymorth Cyfrifiadur), CATI (Cyfweld Ffôn gyda Chymorth Cyfrifiadur) a CAWI (Cyfrifiadur) Cyfweld â Chymorth Gwe).

Mae aelodau rheolaidd y tîm ymchwil yn cynnwys:

Becky Morgan | 01545 277917 | becky.morgan@wavehill.com

Karen Bourne | 01545 277920 | karen.bourne@wavehill.com

Tony Jones | 01545 277911 | tony.jones@wavehill.com

Shan Mumford | 01545 277910 | shan.mumford@wavehill.com

Mark Furini | 01545 277908 | mark.furini@wavehill.com

Jennifer Nash | 01545 277908 | jennifer.nash@wavehill.com

Kath Davies | 01545 277909 | kath.davies@wavehill.com

Sallie Kirkpatrick - Cullen | 01545 277915 | sallie.kirkpatrick-cullen@wavehill.com