Rydyn ni'n recriwtio ...

TEITL SWYDD

Rheolwr Swyddfa a Thîm Ymchwil

CRYNODEB O'R CWMNI

Mae Wavehill yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd annibynnol sydd wedi bod yn weithredol ers dros 20 mlynedd, ar ôl cael ei sefydlu ym 1992. Mae gan y cwmni swyddfeydd yn Aberaeron, Bryste a Newcastle upon Tyne. Rydyn ni am i'n gwaith wneud gwahaniaeth, ein pwrpas yw helpu i wella'r rhaglenni, y cynlluniau, y prosiectau a'r sefydliadau rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys: datblygu strategaeth, dylunio prosiectau, gwerthuso, arolygon ac asesu effaith.

CRYNODEB O'R SWYDD

Ar hyn o bryd mae Wavehill yn chwilio am unigolyn profiadol sy'n gallu gweithio mewn amgylchedd swyddfa cyflym sy'n gallu gweithio'n ymatebol, gan gyflawni tasgau penodol, yn ogystal â bod yn rhagweithiol gyda'r gallu i aml-dasgau. Bydd angen i'r ymgeisydd feddu ar brofiad o reoli tîm a gallu gweithio tuag at derfynau amser.

CYFLOG

Yn dibynnu ar brofiad

LLEOLIAD

Mae'r swydd wedi'i lleoli yn ein swyddfa yn Aberaeron

GOFYNION

Rhaid i ymgeiswyr fod yn drefnus iawn, yn hyfedr wrth ddefnyddio pecyn Microsoft Office a bod yn hunan-ysgogol. Mae sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu rhagorol yn hanfodol ac yn barod i ymestyn eich sgiliau yn ôl yr angen. Bydd angen i'r ymgeisydd fod yn chwaraewr tîm da ac wedi ymrwymo i lwyddiant Wavehill. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol.

Bydd y rôl yn gofyn ichi ddod i adnabod ein harbenigedd Ymchwil Gymdeithasol, fel eich bod yn ymgysylltu ac yn rhan annatod o'r busnes.

I wneud cais, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr eglurhaol neu fanylion eich profiad gwaith at recriwtio@wavehill.com

Sylwch:

  • Ni ddylai CV fod yn fwy na dwy ochr A4; a

  • Ni ddylai llythyrau gorchudd fod yn fwy na dwy ochr A4.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 9am, dydd Llun 7fed Ionawr 2019.