Recriwtio

Wrth i Wavehill barhau i dyfu fel cwmni, o bryd i'w gilydd rydym yn chwilio am dalent ffres i ymuno â'n timau yn Aberaeron, Bryste, Newcastle a Llundain. Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyfoes am unrhyw swyddi gwag neu newyddion recriwtio sy'n bodoli eisoes.

 

Fel cwmni, rydym yn gweithio gydag ystod amrywiol o gleientiaid ar nifer o feysydd pwnc. Rhan o'n llwyddiant wrth allu cyflawni amrywiaeth o brosiectau yw gallu gweithio gyda nifer o gymdeithion dibynadwy.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithredu â ni o bosibl, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! E-bostiwch eich ymholiad at recriutment@wavehill.com .

 

Cyfleoedd Cyfredol:

 

Dim swyddi gwag ar hyn o bryd. OND, byddem yn dal yn falch iawn o glywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i neu gyda Wavehill: recruitment@wavehill.com