Oliver Allies, Cyfarwyddwr

Mae Oliver wedi bod yn ymwneud â datblygu economaidd ac adfywio ers dros 10 mlynedd, fel ymarferydd ac fel ymgynghorydd. Yn y proffesiwn ymgynghori mae Oliver wedi rheoli a chyflawni amrywiaeth o fentrau sy'n cynnwys; datblygu strategaethau, astudiaethau dichonoldeb a chynlluniau gweithredu a darparu arfarniadau, asesiadau effaith economaidd a chynnal gwerthusiadau prosiect, rhaglen a sefydliadol. Mae ei feysydd arbenigedd yn eang, yn cwmpasu; cymorth busnes a menter, adfywio cymunedol a chorfforol, twristiaeth, cyflogadwyedd, addysg a datblygu gwledig.

 

Cyn ymgynghori, bu Oliver yn gweithio i Asiantaeth Datblygu Rhanbarthol y De Orllewin lle bu’n ymwneud â rheoli prosiectau datblygu economaidd a chefnogi datblygiad strategol a phartneriaeth mewn perthynas â menter, cymorth busnes, sgiliau ac arloesedd ledled Dyfnaint, Plymouth a Torbay. Cyn hyn, roedd Oliver yn gyflogedig fel Swyddog Strategaeth ar gyfer Sussex Enterprise lle bu’n rheoli amrywiaeth o brosiectau cymorth busnes a menter ac yn arwain ar ddatblygiad y cynllun cyflenwi Business Link yn Sussex.

 

Yn ogystal â'i radd israddedig mewn Daearyddiaeth, mae gan Oliver radd Meistr (gyda rhagoriaeth) mewn Datblygu Economaidd Lleol a Rhanbarthol. Mae'n aelod o'r Sefydliad Datblygu Economaidd ac yn aelod o'r rhwydwaith Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI).

 

T: 01545 571711

E: oliver.allies@wavehill.com

 

OA.png