Anna Burgess, Ymgynghorydd

Ymunodd Anna â Wavehill yn gynnar yn 2017, gan ddod ag ystod eang o brofiad gyda hi o’i gwaith mewn elusen iechyd ac addysg person ifanc cenedlaethol a datblygu rhaglen allgymorth codi arian mewn melin drafod polisi cyffuriau ac addysg ym Mryste. Mae hi'n ymgynghorydd profiadol sy'n hyddysg mewn dadansoddiad meintiol ac ansoddol. Mae hi hefyd yn hyddysg iawn mewn ymgysylltu ag ystod eang o unigolion, o berchnogion busnes i bobl ifanc ddifreintiedig, trwy grwpiau ffocws, cyfweliadau wyneb yn wyneb a chyfweliadau ffôn.

Yn benodol, mae Anna yn arbenigo mewn ymchwil a dadansoddi ansoddol lle mae'n canolbwyntio ar ddatblygu prosesau a dulliau dadansoddol i sicrhau bod data ansoddol yn cael ei ddadansoddi mewn ffordd atyniadol ac ystyrlon. Mae ganddi hefyd wybodaeth ragorol am becynnau meddalwedd dadansoddol fel NVivo, Qualtrics a QGIS.

Mae gan Anna BA (Anrh) mewn Hanes ac MSc (gyda rhagoriaeth) mewn Polisi Cyhoeddus, y ddau o Brifysgol Bryste.

T: 01545 277 927

E: anna.burgess@wavehill.com