Gwerthusiad Rhaglen Lleoedd Lleol i Natur: Arolwg Prosiect

Rydym yn gofyn i chi gwblhau’r arolwg byr hwn (10-15 munud) oherwydd eich bod wedi cymryd rhan yn Lleoedd Lleol i Natur.

Datblygwyd yr arolwg hwn gan Wavehill ac mae'n werthusiad annibynnol o'r rhaglen.

 

Bydd eich atebion yn cael eu defnyddio i'n helpu i ddeall yn well effaith y prosiect ac unrhyw welliannau y gellid eu gwneud.

Sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer llenwi’r holiadur hwn yw 5pm, dydd Gwener 29 Ebrill, 2022.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr arolwg