dysgu a datblygu

Eich helpu chi i ddeall yr hyn rydych chi wedi'i gyflawni a pha mor dda rydych chi wedi'i wneud

Nid yn unig y gallwn ddarparu'r offer i chi wneud y gwaith, gallwn ddangos i chi sut i'w defnyddio a'ch cefnogi chi'r holl ffordd trwy'r broses.

offer ar gyfer y swydd

Rydym yn arbenigwyr ar ddatblygu offer ymchwil wedi'u teilwra, y gellir eu defnyddio, wedi'u cynllunio i nodi'r union beth rydych chi ei eisiau, pan rydych chi ei eisiau. Rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n brysur felly mae ein hoffer wedi'u cynllunio i leihau amser ac ymdrech y rhai sy'n eu defnyddio wrth gynyddu ansawdd a maint y dystiolaeth rydych chi'n ei chasglu i'r eithaf. Mae ein hoffer wedi'u cynllunio ar gyfer pawb, o aelodau'r gymuned a buddiolwyr i randdeiliaid ar lefel strategol.

hyfforddiant

Mae gan ein staff brwdfrydig a phersonol brofiad o ddarparu hyfforddiant grŵp neu unigolyn mewn ffordd ysgogol a diddorol. Gallwn eich tywys trwy'r holl dechnegau, offer a dulliau gweithredu a throsglwyddo ein triciau mewnol o'r grefft.

mentora

Nid ydym yn stopio wrth hyfforddi chwaith. Rydym yn darparu cefnogaeth a mentora parhaus ar sail un i un i'ch tywys trwy'r broses, o'r dechrau i'r diwedd. Nid yw pethau byth yn rhedeg yn esmwyth ydyn nhw? Byddwn yno, dros y ffôn, ar y rhyngrwyd, neu'n bersonol i ateb eich cwestiynau, datrys eich problemau, a chefnogi'ch gweithgareddau.