Ioan Teifi, Ymgynghorydd

Ymunodd Ioan â Wavehill ym mis Ebrill 2016 gan ddod â dros bedair blynedd o brofiad yn y sector ymgynghori ymchwil i'r sefydliad sy'n cynnwys defnydd helaeth o ddulliau ymchwil ansoddol a meintiol a gafwyd yn ystod ystod eang o aseiniadau ymchwil ar gyfer cleientiaid ar draws y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.

Mae gan Ioan sgiliau dadansoddi data cryf ar ôl cynnal yn llythrennol gannoedd o gyfweliadau â buddiolwyr rhaglenni a rhanddeiliaid dros y blynyddoedd yn ogystal â bod yn hyddysg mewn dulliau ymchwil eraill. Mae'n brofiadol mewn nifer o feysydd pwnc gan gynnwys ymchwil polisi, adolygiadau rhaglenni a strategaethau, ac asesiadau gwerthuso ac effaith.

Yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, graddiodd Ioan o Brifysgol Aberystwyth yn 2012 gyda BA mewn Hanes a Hanes Cymru .

T: 01545 571711

E: ioan.teifi@wavehill.com

IT.png