Adolygiad Gŵyl a Digwyddiad ar gyfer Cyrchfannau Biosffer Ceredigion a Dyfi

Mae Partneriaethau Rheoli Cyrchfan Biosffer Ceredigion a Dyfi (DMP) wedi comisiynu Wavehill i gynnal adolygiad o wyliau a digwyddiadau yn y sir yn ogystal ag yn ardal Biosffer Dyfi.

Gwahoddir trefnwyr digwyddiadau yn yr ardal i lenwi'r holiadur hwn trwy glicio ar y botwm gwyrdd uchod. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn rhoi gwell dealltwriaeth i DMPau Biosffer Ceredigion a Dyfi o'r ystod o ddigwyddiadau presennol ac arfaethedig yn yr ardaloedd a'r gefnogaeth sydd ei hangen i'w helpu i ddatblygu a denu cynulleidfaoedd ychwanegol. Nod yr astudiaeth yw darparu sylfaen ar gyfer partneriaeth a chydlynu digwyddiadau yn ardaloedd Ceredigion a Biosffer Dyfi yn y dyfodol. Gobeithiwn mai gwyliau a digwyddiadau fel eich un chi fydd yn elwa fwyaf o'r ymchwil hon.