Endaf Griffiths, Cyfarwyddwr

Mae gan Endaf dros 20 mlynedd o brofiad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector fel cyfarwyddwr cwmni, rheolwr prosiect ac ymchwilydd. Mae wedi gweithio mewn meysydd mor amrywiol â chyflogaeth, gwasanaethau ieuenctid ac ymgysylltu, cymorth busnes, iechyd a lles, asesu effaith economaidd ac adfywio cymunedau yn gorfforol ac yn gymdeithasol. Mae bellach yn arbenigo mewn gwerthuso prosiectau a rhaglenni a ariennir gan Ewrop sy'n cael eu cyflawni mewn cyd-destun gwledig. Mae ganddo ddiddordeb arbennig hefyd mewn Theori Newid a Mapio Rhesymeg.

 

Cyn symud i ymchwil a gwerthuso, cafodd Endaf brofiad gwerthfawr yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Ef oedd Cyfarwyddwr Masnachol Menter a Busnes (Busnes a Menter), cwmni datblygu economaidd a mentrau cymdeithasol blaenllaw yng Nghymru. Cyn hynny, roedd Endaf yn cael ei gyflogi gan Asiantaeth Datblygu Cymru am gyfnod o saith mlynedd pan oedd fel Rheolwr Rhaglen yn gyfrifol am becyn o raglenni adfywio cymunedol a chymorth busnes gyda chyllideb flynyddol o fwy na £ 6m.

 

Yn siaradwr Cymraeg rhugl, mae Endaf yn byw yn Aberystwyth gyda'i wraig Siwan a'i blant Megan a Huw.

 

T: 01545 571711

E: endaf.griffiths@wavehill.com

 

eg.png