Mae consilium bellach yn rhan o Wavehill: ymchwil gymdeithasol ac economaidd

 

Caffaelodd Wavehill Ymchwil ac Ymgynghoriaeth Consilium ym mis Mai 2018.

 

Mae Jamie Buttrick ac Andy Parkinson ill dau bellach yn gweithio gyda Wavehill, Jamie fel ymgynghorydd cyswllt ac Andy yn cymryd swydd fel Cyfarwyddwr yn Wavehill, sy'n golygu bod y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad a oedd wedi datblygu o fewn Consilium wedi'i chynnal yn Wavehill. Bellach gall cleientiaid consilium hefyd elwa o'r ystod ehangach o wasanaethau, gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn Wavehill.

 

Mae croeso i chi edrych o gwmpas ein gwefan.

 

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Andy a Jamie fel a ganlyn:

 

Andy Parkinson | andy.parkinson@wavehill.com | 07713 357386

Jamie Buttrick | jamie@consiliumresearch.co.uk | 07766 304208

Consilium logo.png