Declan Turner, Uwch Ymgynghorydd

Ymunodd Declan â Wavehill fel Economegydd ac Ymgynghorydd yn dilyn sawl blwyddyn yn rheoli a darparu gweithgareddau datblygu economaidd mewn llywodraeth leol. Gan ddod â sgiliau dadansoddi data a modelu economaidd amrywiol i'r tîm a ddatblygwyd o ddarparu data a thystiolaeth ar ran LEP Calon De-orllewin Lloegr, mae Declan wedi cefnogi ar sawl prosiect a ariennir gan Ewrop wrth gyflawni ac fel gwerthuswr.