Datganiad Hygyrchedd

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch ag sy'n bosibl. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw broblemau wrth ddefnyddio ein gwefan: e-bost tonnhill@wavehill.com