Moving People

Rydym yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd sy'n eiddo i'w weithwyr ac sydd wedi bod yn gweithio ledled y DU ers dros 25 mlynedd.

 

Yr ydym yn helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau gwell:

penderfyniadau sydd yn seiliedig ar ymchwil o safon, tystiolaeth ddibynadwy a rhesymeg glir.

Mae ein gwasanaethau yn helpu ein cleientiaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i:

Ymchwilio, cynllunio a dylunio beth i'w wneud

WH Thinking CIRCLE ICON (Blk).png

Adolygu llenyddiaeth, datblygu strategaeth, datblygu prosiectau, ymgynghoriadau, astudiaethau dichonoldeb

Casglu adborth, dysgu a gwella

WH Speech bubble CIRCLE ICON (Blk).png

Gwerthuso, dadansoddi data, arolygon, grwpiau ffocws, asesiadau effaith gymdeithasol ac economaidd

 

Sefydlwyd Wavehill yn 1992 mewn ymateb i alw cynyddol am wasanaethau monitro a gwerthuso annibynnol. Deilliodd yr enw o ddiddordeb brwd y sylfaenwyr mewn hwylio a heicio.

 

Yn 2020, daeth Wavehill yn fusnes sydd yn eiddo i'w weithwyr.

 

Heddiw, mae gan y cwmni dros 20 o staff a chymdeithion â swyddfeydd yn Aberaeron ar arfordir gorllewinol Cymru, Bryste, Newcastle a Llundain.

WH office map.jpg
People Walking

Ein Tîm

Mae gennym dîm proffesiynol cryf ac wedi'i sefydlu'n dda o ymchwilwyr ac ymgynghorwyr. Mae ein tîm yn cyfuno sgiliau technegol cryf â phrofiad proffesiynol ym maes ymchwil, gwerthuso a rheoli a chyflawni prosiectau a rhaglenni a ariennir yn gyhoeddus.

 
 

Meysydd Arbenigedd

Rydym yn cynnig arbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd ar draws ymchwil economaidd a chymdeithasol.